Публікації

вимоги до проекту

Вимоги до оформлення творчих проектів Методичні рекомендації для вчителів трудового навчання Пояснювальна записка 
І. Проектно-технологічна діяльність учнів.
         «Технологія» це процес проектування і виготовлення (з використанням наукових знань) якісних і оригінальних виробів, що мають практичне застосування.       Термін «проект» у перекладі з латинського означає «кинутий в перед задум».  Термін «проект» часто пов’язують з поняттям «проблема». Розв’язання проблеми передбачає, з одного боку, використання сукупності різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого, - необхідність інтегрування знань, умінь застосувати знання з різних галузей науки, техніки технологій.         Метод проектів - це  комплексний процес, який  формує  в  школярів  загально  навчальні   уміння,   основи  технологічної грамоти, культуру праці, дає змогу активно розвивати основні види мислення, творчі здібності, прагнення самому створити, усвідомити себе автором праці.         Виконуючи творчі проекти,  від іде…